فقط به خاطر تو عشقم سارا

1.علی مرعشی

2.محسن یا حقی

۳.بهبود

 ۴.سندی

5.ناهید    

6.اورانیوم  

7. جهان

8.دی جی میلاد

9. قدیمی

10. لیماک

 سارا در زبان انگلیسی به دو شکل sara  و sarah نوشته میشود، که هیچ تفاوتی در معنی آنها وجود ندارد. ولی شکل دوم در انگلیسی آمریکایی رایج تر است.

  از بحث فی المعانی والمفاهیم(!) این نام عزیز نتایج ارزشمندی حاصل میشود که ذکر چکیده ای از آنها خالی از لطف نیست:

 

  گفته میشود که اسم سارا ابتدا در زبان عبری مورد استفاده قرار گرفته ،و نام همسر حضرت ابراهیم نیز بوده. البته بعضی گویند که نام وی "ساره" بوده ولی   در واقع "ساره" همان "سارا" ست که در زبان عربی به دلیل عادت اعراب به استفاده از"ة" در انتهای نامهای دخترانه اینگونه تلفظ میگشته. و در این زبان به معنای "جاری و روان" است.

 

   در زبان فارسی سارا به معنای زلال، پاک ،بی قل و غش است. و گاه شعرا در اشعار قدیمی فارسی، برای تأکید بر خالص و ناب بودن زر از این واژه یاری می جستند.

مثلا

  در زبان کردی سارا به معنی "دشت و دمن" است و به کار می رود.

 

  سارا در زبان انگلیسی سه معنای مختلف دارد.

 مترادف با واژه  های Excellent به معنی بسیار خوب و  Pure     به معنی پاک ،عفیف و پاکیزه، معصوم وبی گناه؛ خالص، ناب و بی غش است،(که در معنی اخیر با زبان فارسی مشترک است) و همچنین   pransses  به معنی پرنسس یا شاهزاده خانم.

 

  و به نقل از P30world.com  راجع به ریشه نام سارا: 

شماری واژه و نام در زبانهای هنداورپایی(آریایی) همسان هستند و دارای ریشه ی آریایی. به سخن دیگر نمیتوان مشخص کرد که این وازه فرنسوی یا آلمانی یا پارسی یا کردی یا هندی یا ... هست. چرا که این واژه به همان ریشه ی مشترک این زبانها بازمیگردد.

پس این نام را بسادگی میتوان در کیان نامهای ایرانی  جای داد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1389    | توسط: Mostafa Nano    |    نظرات()